Definicje

Psychoterapia – (z greckiego leczyć duszę), rodzaj działań wykonywanych przez osobę z odpowiednim przygotowaniem w celu oddziaływania, łagodzenie lub leczenia wszelkich zaburzeń psychicznych, emocjonalnych lub zaburzeń zachowania.

Terapia współuzależnienia – kierowana jest do bliskich osoby uzależnionej.

Osoba zgłaszająca się do Poradni odbywa konsultację z lekarzem psychiatrą, a następnie ze specjalistą terapii uzależnień.

Osoby biorące udział w terapii, oprócz indywidualnych spotkań z terapeutą mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych.

Terapia uzależnienia – kierowana jest do osób uzależnionych od alkoholu.

Osoba zgłaszająca się do Poradni odbywa konsultację z lekarzem psychiatrą, a następnie ze specjalistą terapii uzależnień.

Osoby biorące udział w terapii, oprócz indywidualnych spotkań z terapeutą uczestniczą również w zajęciach grupowych. Na początku uczestniczy w zajęciach grupy wstępnej, a następnie w zajęciach grupy podstawowej.

Terapia osób DDA kierowana do osób z rodzin alkoholowych – kierowana do osób wychowujących się w rodzinach, w których jedno lub oboje rodziców nadużywali alkoholu.

Terapia osób DDD kierowana do osób z rodzin dysfunkcjonalnych – kierowana do osób, które doświadczały przemocy, odrzucenia, nie czuły się bezpieczne, akceptowane i kochane w przeszłości.

Depresje – stan usposobienia charakteryzujący się poczuciem nieodpowiedniości, uczuciem przygnębienia, obniżeniem aktywności i reaktywności, pesymizmem i smutkiem.

Nerwice – Choroba nerwów, zaburzenia psychiczne nie spowodowane żadnymi znanymi neurologicznymi lub organicznymi dysfunkcjami.

Zaburzenia emocjonalne (lękowe, fobie, zaburzenia snu) – niejasny, nieprzyjemny, stan emocjonalny charakteryzujący się przeżywaniem obaw, strachu i stresu i przykrości.

Zaburzenia odżywiania (bulimia) – zespół zaburzeń psychicznych, dla którego charakterystyczne nawracające epizody przejadania się

Zaburzenia kompulsywne – przejawiają się występowaniem niechcianych obsesyjnych myśli i nieprzyjemnych obrazów. Towarzyszy im zazwyczaj przymusowe zachowanie mające na celu neutralizowanie tych myśli i obrazów.

Hazard – to początkowo forma ekscytującej zabawy, która może przerodzić się w sposób na szybką gotówkę. Emocje towarzyszące hazardowi są dla niektórych na tyle pożądane i niezastąpione, że ludzie uzależniają się od nich. Pobudzenie, towarzyszące grze daje poczucie „prawdziwego życia” – pełnego mocnych doznań.

Dodaj komentarz